Barkod Etiketlerin Kullanım Ömürleri Ne Kadardır?

Barkod etiketleri, üzerlerine yazılan bilgiler sayesinde satıcıları ya da alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan nesnelerdir. İçerdiği bilgiler, gerek satıcılar, gerekse alıcılar tarafından barkod cihazlarına okutulmak suretiyle gözlenmektedir. İfadeden anlaşılacağı üzere bilgilere ulaşmak için ortamlarda barkod okuyucu cihazının bulunması şarttır.

Barkod etiketleri kullanım ömürleri cinslerine göre farklılık göstermektedir. Lamine termal etiketle,r 6 ile 9 ay kadar bir kullanım ömrüne sahip olabilmektedir.

Eco termal etiketler, kullanım ömrü açısından maksimum 6 aylık bir süreye ulaşabilmektedir.

Kuşe kağıt bazlı etiketler, en fazla 1 yıl süreyle saklanacak ürünlerin üzerinde kullanılmak ile birlikte, dış etkenlerden korunur ise, ömürleri 5 ile 6 yıla kadar uzayabilmektedir.

Vellum etiketler, üzerine alınan baskıları ortalama 1 ile 3 sene arasında koruyabilmektedir. Tüm etiket cinslerinde ömürleri ile doğrudan orantılı olan etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler, genel hatları ile su, ışık, güneş, ısı, nem ve sürtünmeler olarak ifade edilmektedir. Her birinin barkod etiketlerin ömrüne doğrudan etki ettiği, etiketler üzerinde kararmalara ve hatta yapılan baskıların silinerek kaybolmasına neden olduğu gözlenmiştir.